Anadolu; insanlık tarihine tanıklık eden Medeniyetlerin Beşiğidir. Asırlar öncesinden günümüze miras kalan ve bugün dünyada kabul gören Anadolu Tıbbı, günümüz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için değerli kaynakçadır. Günümüzde yeniden ilgi gören geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları; bilgi, inanç ve toplumsal tecrübeleri de içinde barındıran, tarihi derinliği bulunan uygulamalardır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına toplumun farklı kesimlerinin erişebilmesi, bu uygulamaların kanıta dayalı olarak sağlık sistemine entegre edilmesi, uygulayıcıların ve uygulamaların standardize edilmesi önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2014 - 2023 Geleneksel Tıp Stratejileri ile ülkelerin bu alanda düzenleme yapma ve modern sağlık sistemlerini geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları açısından güçlendirmeleri konusunda teşvik etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından almış olduğu görev ve yetkilerle, Sağlık Bakanlığı geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı bir şekilde sağlık sistemine entegrasyonu amacı ile stratejik plan hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Bu amaçla iki yıl zarfında mevzuat çalışmaları yapılmış ve nihayetinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" yayımlanmış ve hukuksal alt yapı oluşturulmuştur. 20’ye yakın Üniversitemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi hizmet vermekte olup (Ar-Ge ve Eğitim M.), 500’e yakın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi açılmış, 14 Sertifikalı Uygulama alanında yaklaşık toplam 5000 sertifika verilmiştir.

Bu çalışmaların yanında uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yaklaşık otuz ülkeden sağlık alanındaki temsilcilerin yer alacağı kongre çalışmaları süresince birçok ülke ile önemli görüşmeler yapılmıştır. Dünyanın farklı bölgelerindeki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki yeni gelişmelerin paylaşılması adına temsili yüksek bilimsel altyapısı güçlü bir kongre amaçlanmaktadır.

Bu çalışmaların yanında uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda ilkini genel temalı olarak 19-22 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlediğimiz GETAT Kongresi ve Fuarının ikincisini, “Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” teması ile 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlemekteyiz.

Yüksek düzeyde ulusal ve uluslararası katılımın olacağı ve dört gün sürecek olan kongremizde; kronik hastalıklarda GETAT uygulamaları eksenli olarak alanından önemli davetli konuşmacılar, bildiriler, posterler, çalışma grupları ve ödüller yer alacaktır.

Kongre etkinlikleri kapsamında Kongre ile eş zamanlı olarak halka açık Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fuarı gerçekleştirilecektir. Fuar alanında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları ile halkımızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki farkındalığı arttırılacaktır. Ayrıca fuar alanında yerli ve yabancı ticari işletmeler tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklardır. Birçok ülkeden katılım beklediğimiz fuar alanının oldukça renkli görüntülere şahitlik edeceğine inanmaktayız.

Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Hanımefendinin onursal başkanlığında ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle düzenlemekten gurur duyduğumuz II. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarına katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

DUYURULAR
  • Kongre katılımı ücretli olup, kesin kayıt aşamasında ücretler tahsil edilecektir. Ön kayıt işlemleri ücretsizdir.
    Katılımcı sayısı 2.000 kişi ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.
  • Kongremiz 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.
  • Sosyal Medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. /Getat2019