Amaç: " Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında emeği geçen bilim insanlarının/kişilerin belirlenen kriterler çerçevesinde ödüllendirilmesidir."

Ödül Jürisi: Jüri; Kongre Başkan Yardımcısı başkanlığında, kongre genel sekreteri ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına katkı vermiş ve önceki dönemden ödül almış 3 bilim insanından oluşur. Ödüllerin, 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Kongre Gala Yemeğinde verilmesi planlanmaktadır.

 
 

İbn-i Sina'nın tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi'dir. Samanoğulları sarayı maliye kâtiplerinden ve saygın bir bilim adamı Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbn-i Sina, Batı'da "Avicenna" adıyla tanınır.

980 yılında günümüz Özbekistan’ında yer alan Buhara yakınlarındaki Afşana kentinde doğdu. Yalnız doğuda değil, orta çağ Avrupa'sında da en büyük tıp bilgini sayılan Müslüman bir bilgin ve düşünürdür. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

19 yaşında doktor ünvanı elde etti ve ücret almaksızın hastaları tedaviye başladı. Samani Hükümdarı Nuh bin Mansur'un hastalığını iyileştirmesi üzerine, Buhara'daki olağanüstü zengin kitaplıktan dilediği gibi yararlanmasına izin verildi.

İbni Sina'nın en büyük yapıtlarından biri Kitabu'ş-Şifa'dır (Sağlık Kitabı). İnsanlık tarihinde tek bir kişi tarafından yazılan en kapsamlı yapıt olan Kitabu'ş-Şifa mantık, fizik, geometri, astronomi, matematik, müzik ve metafizik konularında dönemin tüm bilgilerini bir araya getiren bir ansiklopedidir. İbni Sina'nın belki de en ünlü yapıtı olan el-Kanun fi't-Tıb (Hekimlik Yasası), Yunan hekimlerinin bulgularına olduğu kadar kendi gözlem ve deneylerine de dayanan bir tıp ansiklopedisidir. 
 

Fatih Sultan Mehmet döneminin en ünlü hekim ve cerrahlarından olan Sabuncuoğlu Şerefeddin 1386 yılında Amasya’da doğmuştur. Amasya'daki Bimarhane'de Burhaneddin Ahmed’den tıp eğitimi aldıktan sonra yine burada 17 yaşında hekimlik yapmaya başlamıştır. Sabuncuoğlu Şerefeddin 14 yıl boyunca da Bimarhanede'de çalışmalarını sürdürmüştür. Yaptığı çalışmalar sonucunda zamanla adı bütün Anadolu'da duyulmuştur.

Sabuncuoğlu Şerefeddin cerrahlık konusunda üç önemli eser yazmıştır. En önemli eseri, "Kitab-ı Cerrahiye-i al Haniye"dir. Konularını minyatürlerle anlatan ve Fatih Sultan Mehmet'e ithaf edilen bu kitap İslam tıbbına büyük bir yenilik getirmiştir. Uzun yıllar hekimlik yaptıktan sonra, 1468 yılında "Mücerrabname" adlı eserini kaleme almıştır.Tıp doktoru, akademisyen, yazar, seçkin bir ilim ve sanat adamı olan Ordinaryüs Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, yaptığı çalışmalar ve birbirinden değerli eserleriyle Türk-İslam sanatının Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılmasına vesile olmuş geçmiş ile gelecek arasında bir ilim, sanat ve kültür köprüsü inşa etmiş müstesna bir şahsiyettir. 17 Şubat 1898’de İstanbul Haseki’de dünyaya geldi.

1915’te Askeri Tıbbiye ’ye girmiş ve daha sonra sivil Darülfünun Tıp Fakültesi’ne geçmiştir. Buradan 1920 yılında mezun oldu. 1921’de Gureba ve Haseki hastanelerinde asistanlık yaptı, cildiye doktoru oldu.

Yaşamı boyunca, birkaç ömre ancak sığdırılabilecek sayıda eser veren Ünver, çeşitli konularda yüzlerce makale, kitap, resim ve geleneksel sanatımızın müstesna türlerinde verdiği yüzlerce eseriyle ardında çok zengin bir arşiv bırakmıştır.

ÖDÜL BAŞVURUSU YAP

DUYURULAR
  • Kongre katılımı ücretli olup, kesin kayıt aşamasında ücretler tahsil edilecektir. Ön kayıt işlemleri ücretsizdir.
    Katılımcı sayısı 2.000 kişi ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.
  • Kongremiz 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.
  • Sosyal Medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. /Getat2019